Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

wildheart18
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiischa miischa

January 12 2020

wildheart18

January 02 2020

wildheart18
Reposted fromshakeme shakeme viasilkdreams silkdreams

November 14 2019

wildheart18
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
wildheart18
Nigdy nie sądziłam, że można czuć coś takiego do drugiej osoby, a ty sprawiłeś, że w to uwierzyłam. Sprawiłeś, że uwierzyłam, że można oddać komuś ogromną część siebie i nie chcieć jej z powrotem. Tak właśnie się czuję, Cole. Jakbym, nie będąc z tobą, nie była całością.
— Blair Holden - "Bad Boy's Girl 5"

October 15 2019

wildheart18
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
wildheart18

May 18 2019

wildheart18
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viawszystkodupa wszystkodupa

March 02 2019

wildheart18
6258 fb5f 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued

March 01 2019

wildheart18
6586 269f 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
wildheart18
7379 4402 500

November 07 2018

wildheart18
2939 b5b9 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams
wildheart18

November 01 2018

wildheart18
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski

October 14 2018

wildheart18
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viaavooid avooid

October 04 2018

wildheart18
3661 4350 500
wildheart18
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda vianieobecnosc nieobecnosc
wildheart18
3110 23c1
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek vianieobecnosc nieobecnosc
wildheart18
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
Reposted fromintimamente intimamente viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl