Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2015

wildheart18
7308 f2a6 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viabzdura bzdura
wildheart18
2920 e0a1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix
3709 e02d
Reposted fromenjoydoublethink enjoydoublethink viatedibea tedibea

May 05 2015

wildheart18
If we were meant to stay in one place, we'd have roots instead of feat

March 24 2015

wildheart18
7353 704a 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakacrew kacrew
wildheart18
1964 b3f7 500
Reposted fromblondi blondi viatosiaa tosiaa
wildheart18
0491 4ff5
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaapatia apatia
wildheart18
Osioł: Wiesz co, ty to ciągle tylko: «ja», «ja», «ja»! I wiesz co? Teraz moja kolej! A ty się zamknij i słuchaj, co mówię! Jesteś dla mnie wredny! Obrażasz mnie! Krytykujesz wszystko, co robię! Nic, tylko mnie popychasz albo odpychasz!
Shrek: Ach, tak! Skoro tak źle cię traktuję, to po co tu wróciłeś?!
Osioł: Bo tak robią przyjaciele, Shrek! Przebaczają, rozumiesz?!
— ♥
Reposted fromleniwieec leniwieec viajnna jnna
wildheart18
5165 510e
Reposted fromretaliate retaliate via13-days 13-days
wildheart18
1533 41ba
Reposted fromonlywhite onlywhite viahunsert hunsert
wildheart18
2108 bb5d
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viahunsert hunsert
wildheart18
Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viaproof proof
wildheart18
"nie szukam kogoś do zapełnienia pustki w sobie; szukam człowieka szczęśliwego" - od kilku miesięcy byłam zachwycona tym zdaniem, ale nie potrafiłam na 100% się z nim utożsamić. kilka dni temu je poczułam. wiem na pewno, że nie chcę stawać na rzęsach, aby wypędzić z czyichś oczu żal, nie chcę być niczyim klinem ani aby ktoś budował na mnie swoją siłę. nie chcę być z kimś, kto jest niezadowolony i słaby. (doskonale wiem, że nikt oprócz SIEBIE nie wykona tej roboty). pracuję nad sobą i nie cofnę się do poprzedniego stanu. chcę dzielić z kimś różową energię, być podekscytowana i aby ktoś był równie podjarany, co ja
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viamruczenie mruczenie
wildheart18
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec vialegohouse legohouse
wildheart18
about you
Reposted frombalu balu

March 23 2015

wildheart18
3355 05c0
St Jude
Reposted frombatalia batalia viamefir mefir

March 21 2015

wildheart18
6421 d7f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
wildheart18
9503 c13b 500
...w drodzę w Tatrach.
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viaszyszaak szyszaak

March 16 2015

wildheart18
wildheart18
"Wydaje mi się, że czasem bała się kochać. Była jedną z osób, które lubią rzeczy konkretne, jak ocean. Coś co możesz pokazać i wiesz, co to jest. Chyba dlatego zawsze ciężko jej było wierzyć w boga. I myślę, że właśnie z tego powodu broniła się przed miłością. Nie mogła jej dotknąć."
— Carrie Ryan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl