Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

wildheart18
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viawszystkodupa wszystkodupa

March 02 2019

wildheart18
6258 fb5f 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued

March 01 2019

wildheart18
6586 269f 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
wildheart18
7379 4402 500

November 07 2018

wildheart18
2939 b5b9 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
wildheart18

November 01 2018

wildheart18
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski

October 14 2018

wildheart18
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viaavooid avooid

October 04 2018

wildheart18
3661 4350 500
wildheart18
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda vianieobecnosc nieobecnosc
wildheart18
3110 23c1
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek vianieobecnosc nieobecnosc
wildheart18
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
Reposted fromintimamente intimamente viatouchthesky touchthesky

September 28 2018

wildheart18
Zawsze miałeś moje serce i nigdy nie chcę go z powrotem.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc

July 09 2018

6785 c925

June 25 2018

wildheart18
1818 803d
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

June 05 2018

wildheart18
Reposted fromzelbekon zelbekon viastraycat straycat

June 03 2018

wildheart18
9760 0448

May 16 2018

wildheart18

May 15 2018

wildheart18
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl