Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

2494 03c4 500

October 13 2017

wildheart18
Trudno zapomnieć o kimś, kto dał Ci tyle do zapamiętania
Reposted fromthe-last-song the-last-song viakhal khal

October 12 2017

wildheart18

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.

— Ignacy Karpowicz

October 05 2017

7392 d1ec
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakhal khal
wildheart18
Trzymasz wszystko, a kto trzyma Ciebie, mała?
— W
Reposted fromaletodelio aletodelio viakhal khal
wildheart18
Proste, boisz się swoich uczuć.
Reposted frommefir mefir viakhal khal

October 04 2017

wildheart18
7458 bca3
Reposted fromblueinsane blueinsane viastraycat straycat
wildheart18
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy.
— Michaił Bułhakow
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakhal khal
9202 f0ad

girlinthepark:

Walk With Locals | Washington, D.C.

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaIriss Iriss

October 03 2017

wildheart18
Są pewne pytania, których się nie zadaje z obawy przed odpowiedzią.
— Agatha Christie
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viakhal khal
wildheart18
Chciałem ją pocieszyć, ale nikt nie jest w stanie pocieszyć kobiety, która nie była nigdy kochana.
— Andreas Altmann - "Zasrane życie mojego ojca, zasrane życie mojej matki i moja zasrana młodość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakhal khal
wildheart18
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viakhal khal

September 24 2017

3376 d877
Reposted frombrumous brumous viainto-black into-black

August 22 2017

wildheart18

August 18 2017

wildheart18
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastarryeyed starryeyed

August 17 2017

wildheart18
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viainto-black into-black
wildheart18
Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakhal khal
wildheart18
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl