Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

wildheart18
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viaavooid avooid

October 04 2018

wildheart18
3661 4350 500
wildheart18
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda vianieobecnosc nieobecnosc
wildheart18
3110 23c1
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek vianieobecnosc nieobecnosc
wildheart18
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
Reposted fromintimamente intimamente viatouchthesky touchthesky

September 28 2018

wildheart18
Zawsze miałeś moje serce i nigdy nie chcę go z powrotem.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc

July 09 2018

6785 c925

June 25 2018

wildheart18
1818 803d
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

June 05 2018

wildheart18
Reposted fromzelbekon zelbekon viastraycat straycat

June 03 2018

wildheart18
9760 0448

May 16 2018

wildheart18

May 15 2018

wildheart18
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

May 04 2018

wildheart18
8428 a6db
Reposted fromonlyman onlyman viastarryeyed starryeyed

April 28 2018

wildheart18
Thoose curves…
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

April 17 2018

wildheart18
0317 034c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin

April 08 2018

wildheart18
9693 209b
Reposted fromfungi fungi viatobecontinued tobecontinued

March 19 2018

wildheart18
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viaiamnotarobot iamnotarobot
wildheart18
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamefir mefir

March 15 2018

wildheart18
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 viamagolek22 magolek22

March 13 2018

wildheart18

Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą.
— Albert Einstein
Reposted fromavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl