Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

wildheart18

June 03 2017

wildheart18
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viafullmoon fullmoon
wildheart18
Najgorzej z Tobą gdy się już nie martwisz
o siebie
Gdy Ci wszystko jedno
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viabzdura bzdura
wildheart18
4806 b993
Reposted frommakswilczur makswilczur viaxmonroex xmonroex
7393 b840 500

edgeofsensuality:

Can never reblog this enough.

Reposted fromamatore amatore viaxmonroex xmonroex
wildheart18
4689 28c1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialookbook lookbook
wildheart18
Reposted frommyrla myrla viasalami salami

May 13 2015

wildheart18
7308 f2a6 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viabzdura bzdura
wildheart18
2920 e0a1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix
3709 e02d
Reposted fromenjoydoublethink enjoydoublethink viatedibea tedibea

May 05 2015

wildheart18
If we were meant to stay in one place, we'd have roots instead of feat

March 24 2015

wildheart18
7353 704a 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakacrew kacrew
wildheart18
1964 b3f7 500
Reposted fromblondi blondi viatosiaa tosiaa
wildheart18
0491 4ff5
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viaapatia apatia
wildheart18
Osioł: Wiesz co, ty to ciągle tylko: «ja», «ja», «ja»! I wiesz co? Teraz moja kolej! A ty się zamknij i słuchaj, co mówię! Jesteś dla mnie wredny! Obrażasz mnie! Krytykujesz wszystko, co robię! Nic, tylko mnie popychasz albo odpychasz!
Shrek: Ach, tak! Skoro tak źle cię traktuję, to po co tu wróciłeś?!
Osioł: Bo tak robią przyjaciele, Shrek! Przebaczają, rozumiesz?!
— ♥
Reposted fromleniwieec leniwieec viajnna jnna
wildheart18
5165 510e
Reposted fromretaliate retaliate via13-days 13-days
wildheart18
1533 41ba
Reposted fromonlywhite onlywhite viahunsert hunsert
wildheart18
2108 bb5d
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viahunsert hunsert
wildheart18
Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viaproof proof
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl